Privacy verklaring

Via dit privacybeleid informeert BEGRIP Mediation over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. BEGRIP Mediation verwerkt persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van BEGRIP Mediation en is daarvoor verwerkingsverantwoordelijke. BEGRIP Mediation respecteert de privacy van relaties en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

BEGRIP Mediation verwerkt de persoonsgegevens die we ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens met betrekking tot de gegevens die wij via de mail ontvangen. Ook gegevens die een relatie aan ons verstrekt bij; het aangaan van de opdracht, het vormen van uw dossier, gesprekken die wij met relaties voeren. En gegevens benodigd zijn voor het voeren van onze administratie en het versturen van facturen. De persoonsgegevens die worden verzameld:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummers, vast en mobiel;
 • Gespreksgegevens;
 • (Bank)rekeningnummers;
 • Feedback;
 • Overige informatie die aan ons verstrekt wordt.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

BEGRIP Mediation gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van een inschrijving;
 • de registratie en administratieve afhandeling van een dossier;
 • om onze administratie te kunnen voeren o.a. het versturen van facaturen;
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

BEGRIP Mediation zal gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is gegeven of indien BEGRIP Mediation daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. BEGRIP Mediation bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s bekeken worden. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer de internet browser afgesloten wordt. Iedereen kan zijn of haar  internet browser zo instellen dat er gewaarschuwd wordt als er een cookie wordt geplaatst. Ook is het volledig blokkeren van cookies mogelijk. De website werkt dan echter niet optimaal.

Inzage, correctie en verwijdering

Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan een gespecificeerd verzoek ingediend worden door een e-mail te sturen naar info@Begripmediation.nl onder vermelding van naam en adres. BEGRIP Mediation zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. Voordat wij de gegevens kunnen laten inzien, wij de gegevens corrigeren of verwijderen dient de aanvrager zich te identificeren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BEGRIP Mediation de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Contactgegevens

BEGRIP Mediation

Bolkensteeg 21

5103 AA Dongen

Postbus 157

5100 AD Dongen

06-21 53 57 89

info@begripmediation.nl